Bedre Praksis

Bedre Praksis arbejder med at skabe de bedst mulige betingelser for læring og udvikling i organisationen. Det kan fx være gennem nye arbejdsprocesser, øget social kapital, innovation, bedre ledelse eller nye kompetencer. Bedre Praksis tilbyder konsulentbistand, rådgivning, procesfacilitering og kompetenceudvikling. 
 

Profil

Bedre Praksis ejes og drives af cand. mag. og ph.d. Jonas Sprogøe. Jeg har omfattende konsulenterfaring inden for organisationsudvikling, facilitering, undervisning, kompetenceudvikling, ledelsessupervision- og sparring samt innovation.
 
MIne specialer er social kapital, innovation og organisatorisk læring.

Jeg tror på...

... at uanset om du/I vil arbejde med læring, organisatorisk udvikling, social kapital eller innovation, så starter forandringen i den daglige praksis.
 
Se min præsentation af min seneste bog:
Bedre Praksis ApS | CVR: 37522228  | Tlf.: +45 2093 0787 | bedrepraksis@bedrepraksis.dk